Acasa Trasee Bilete si Abonamente Servicii Galerii Contact Istoric
 
Duminica, 21 Octombrie 2018
   
SC URBIS SA SC URBIS SA
 
SC URBIS SA Trasee
 
SC URBIS SA Servicii
 
SC URBIS SA Galerii foto
 

Anunturi

De la 391 la 397 din 397
Pagini: 1 ... 38 39 40

Deviere trasee - GOLD PLAZA

In ziua de vineri, 05.11.2010, datorita manifestarilor din zona Gold Plaza se deviaza circulatia autobuzelor astfel:

Intre orele 0,00 – 17,00
 
Linia 1: de pe str. Nucului pe str. Victoriei – bd. Independentei – bd. Decebal
Linia 40 – Metro: de pe bd. Decebal pe bd. Independentei - Metro
 
Se suspenda statiile de la Unic si Gold Plaza. Se vor utiliza statiile Lukoil si Meda.
 
Intre orele 17,00 – 24,00
 
Linia 1: de pe str. Nucului pe str. Victoriei – bd. Republicii – str. G.Cosbuc – bd. Decebal
Linia 40 – Metro: de pe bd. Decebal pe str. G. Cosbuc – bd. Republicii – str. Victoriei – bd. Independentei – Metro.

 

Postat: Joi, 4 Noiembrie 2010 ora 08:44

Deviere Linia 40 - METRO

Incepand cu data de 01.11.2010 se deviaza traseul autobuzului de pe linia 40 – Metro de la intersectia b-dului Decebal cu b-dul Independentei pe b-dul Decebal – str. Victoriei – b-dul Independentei.

Se suspenda statia de la benzinaria Lukoil. Se vor utiliza statiile de la Unic si Gold Plaza, respectiv de la Aurum (str. Victoriei).
Postat: Vineri, 29 Octombrie 2010 ora 13:03

Deviere Linia 8

In perioada sambata 16.10.2010, ora 10.00 – duminica 17.10.2010, ora 24.00, datorita lucrarilor de pe bd. Unirii, se deviaza circulatia autobuzelor de pe linia 8 de la intersectia bd. Traian cu bd. Republicii pe la Canal 7 – bd. Bucuresti.

Se suspenda statiile: Ursus (bd. Traian), si Magazin Maramures, Sanitas (bd. Unirii). Se vor utiliza statiile: Canal 7 si Piata Revolutiei.
Postat: Vineri, 15 Octombrie 2010 ora 11:20

Concurs pentru postul de Director General
 
S.C. „URBIS” S.A. Baia Mare,
C.U.I.   RO10250004, J24/120/1998
 
cu sediul in Baia Mare, str. 8 Martie nr.3, anunta ca incepand cu data de 20.10.2010 demareaza procedurile concursului de selectie pentru ocuparea postului de
 
DIRECTOR GENERAL
 
Candidatii vor trebui sa satisfaca urmatoarele cerinte:    
 
CERINTE PRIVIND CUNOSTINTELE GENERALE
 
Cunoasterea legislatiei in domeniul activitatii de transport public urban de persoane si a legislatiei in domeniul investitiilor si achizitiilor publice,
Cunostinte economice, comerciale si financiare necesare activitatii de transport public urban de persoane,
Cunostinte tehnice de mentenanta si reparatii a parcului auto si de exploatare a acestuia,
Cunostinte privind sistemul de management al calitatii,
 
CERINTE MINIME OBLIGATORII
 
1. Cerinte de natura juridica
                       
- sa nu fi suferit nici o condamnare penala definitiva
 
2. Cerinte de pregatire si activitate
 
 
Pregatirea profesionala si specializarea
Durata minima necesara a experientei profesionale acumulate
a)
Absolventi ai unei facultati tehnice cu profilul transporturi sau autovehicule rutiere sau asimilat acestora care au experienta intr-o functie de conducere (minim sef de compartiment), dovedita prin cartea de munca
 
 
 
5 ani
b)
Absolventi ai unei facultati tehnice cu profil diferit de transporturi sau autovehicule rutiere sau asimilat acestora dar care au experienta intr-o functie de conducere (minim sef de compartiment), dovedita prin cartea de munca
 
8 ani
c)
Absolventi ai unei institutii de invatamant superior  economice sau juridice care au experienta intr-o functie de conducere (minim sef de compartiment), dovedita prin cartea de munca
 
8 ani
 
            d) cunostinte operare PC
            e) recomandare de la ultimul loc de munca. Recomandarea trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional si moral al persoanei si referinte profesionale favorabile de la ultimul loc de munca;
            f) sa nu fi suferit sanctiuni disciplinare grave (desfacerea disciplinara a contractului de munca);
g) sa nu figureze pe lista managerilor si administratorilor carora li s-a revocat mandatul;
h) sa nu fie manger sau adminstrator la o alta societate comerciala
i) sa nu detina parti sociale sau actiuni ei, rudele si afinii lor pina la gradul al II-lea la alta societate comerciala al carei obiect de activitate este asemanator cu cel al SC URBIS SA
 
DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII
 
Pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de director general solicitantii trebuie sa prezinte secretariatului tehnic al Comisiei de selectie urmatoarele documente:
           
a. documente referitoare la indeplinirea cerintelor de natura juridica
            - cazier judiciar
b. documente referitoare la indeplinirea cerintelor de pregatire si activitate
            - diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior (in copie si in original)
            - carnetul de munca (in copie)
            - cartea de identitate (in copie si in original)
            - recomandare privind caracterizarea profilului profesional si moral de la ultimul loc de munca
- declaratie pe proprie raspundere pentru conformarea la cerintele de la pct. 2 g,h,i.
- curriculum vitae
 
c. cerere de inscriere la concursul pentru ocuparea postului de director general
 
d. lucrarea cu tema : Plan managerial pentru imbunatatirea calitativa a transportului public de persoane, cuprinzand si strategia de dezvoltare a societatii in conformitate cu programul de modernizare a transportului public de calatori si eficientizarea activitatii SC URBISA SA prin reducerea cheltuielilor materiale si de personal;
                                   
 
 
DESFASURAREA CONCURSULUI
 
02.11.2010 ora 15.00 - termenul limita de depunere a dosarelor continand actele necesare pentru concurs
3.11.2010 - verificarea si evaluarea dosarelor, testul psihologic, interviu
09.11.2010, ora 15.00 - termenul limita de depunere a lucrarilor
10.11.2010 - sustinerea lucrarii 
 
 
BIBLIOGRAFIE
 
1. Legea nr.92 din 19.04.2007 a serviciilor de transport public local si Ordinul nr.353/23 noiembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
2.Ordonanta de urgenta nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizata*)
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
4.Legea  nr. 51/2006 (*actualizata*)(**republicata**)
privind serviciile comunitare de utilitati publice
5. Ordinul nr.206 din 29.10.2007 al Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru serviciile comunitare de utilitati publice pentru aprobarea Regulamentului cadru de autorizare a autoritatilor de autorizare pentru serviciile de transport public local; publicat in Monitorul Oficial nr. 756/07.11.2007.
6. Ordinul nr.207 din 29.10.2007 al Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru serviciile comunitare de utilitati publice pentru aprobarea Regulamentului cadru de acordare a autorizatilor de transport in domeniul serviciilor de transport public local; publicat in Monitorul Oficial nr.756/07.11.2007.
7. Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr.272 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor – cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, publicat in Monitorul Oficial nr.23/11.01.2008.
8. Ordinul   Nr. 14 din 27 septembrie 1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile
9. Hotararea nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 (*actualizata*)
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
                         
Dosarele de inscriere si lucrarea se depun la sediul institutiei, din Baia Mare, Str. 8 Martie, nr.3, biroul P.I.S. conform datelor de desfasurare a concursului.
Relatii despre organizarea concursului se pot obtine la secretariatul comisiei (format din secretarul consiliului de administratie al S.C. „URBIS” S.A. Baia Mare si biroul P.I.S.).
  
Candidatul desemnat castigator al concursului de selectie pentru ocuparea postului de director general va semna un contract de mandat pe durata determinata si va fi remunerat cu o indemnizatie conform:
-         O.U.G. nr. 79 / 2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici si unele masuri referitoare la remunerarea conducatorilor si adjunctilor conducatorilor autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale.
-         O.U.G. nr. 222 / 2008 pentru modificarea articolului 3^1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79 / 2008.
            
    
 
Descarca
Anunt concurs Director General URBIS (format Word)
Anunt concurs Director General URBIS (format pdf)

 

Postat: Luni, 4 Octombrie 2010 ora 11:41

Deviere sens giratoriu Ambient (str. v. Lucaciu)

Duminica 19.09.2010 incepand cu ora 7.00, datorita blocarii circulatiei in sensul giratoriu de la supermaketul Ambient (str.V. Lucaciu) autobuzele si troleibuzele ale caror trasee trec prin  acest punct vor circula astfel:

Linia 1 - Va avea traseul intrerupt la IMMUM. Calatorii vor face transbordare pe alt autobuz spre Cartierul Ferneziu, care va porni de la URBIS.
 
Linia 3/11 -  Va avea plecarea, conform programului obisnuit, de la IMMUM si nu de la URBIS.
 
Linia 5  -  Va avea plecarea, conform programului obisnuit, de la IMMUM si nu de la URBIS.
 
Linia 7 -  Va avea plecarea, conform programului obisnuit, de la IMMUM si nu de la URBIS.
 
Linia 8 - Va circula pe un traseu deviat de pe str. V.Lucaciu pe str. Electrolizei – str. Oborului – str.Forestierului – Baia Sprie. Se suspenda statia IMMUM. Cea mai apropiata statie este statia Ford de pe str. Electrolizei.
 
LINIA 14 - Va circula de la IMMUM pe str. V. Lucaciu – str. Electrolizei – str.Oborului

Linia 18 - Va avea plecarea, conform programului obisnuit, de la URBIS si nu de la IMMUM.

Linia 51 – Troleibuzele vor circula de la REAL  pana la IMMUM, la un interval de 20 de minute.
 
 
Postat: Vineri, 17 Septembrie 2010 ora 11:20

Anunt - Pensionari sub 70 ani
 
Conform Hotararii Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr.163/2010, incepand cu data de 01.08.2010, pensionarii cu varsta sub 70 de ani, domiciliati in Baia Mare, nu mai beneficiaza de reducerea de 50% la abonamente.
Postat: Vineri, 30 Iulie 2010 ora 09:54

Modificare tarife URBIS

Incepand cu data de 1.08.2010 se modifica tarifele la transportul de calatori, conform H.C.L. Baia Mare  nr.162/2010 

Noile tarife vor fi: 

Baia Mare - Bilete
Traseu
Pret
o calatorie Baia Mare (fara Firiza)
 1,90 Lei
doua calatorii Baia Mare (fara Firiza)
 3,70 Lei
o calatorie Baia Mare – Firiza
 2,90 Lei
o calatorie interior Firiza
 1,90 Lei

  

Baia Mare - Abonamente
Traseu
1 luna
1/2 luna
1 sapt.
toate liniile din Baia Mare (fara Firiza)
58,00 Lei
35,00 Lei
20,00 Lei
toate liniile din Baia Mare (inclusiv Firiza)
70,00 Lei
42,00 Lei
26,00 Lei

 

 Trasee exterioare

TRASEUL

BILET
(pret nou) lei
ABONAMENT
(pret nou) lei
Ab. 1/2 luna
lei
Linia 7
1.      Baia Mare – Baita (Ulmoasa)
2.      Unic – Baita (Ulmoasa)
3.      Pod Baita – Ulmoasa
4.      Urbis – Pod Baita
5.      UNIC – Pod Baita
 
4.2
4.2
2.1
4.2
4.2 
 
105
91
79
91
79
 
63
55
48
55
48 
Linia 8
 6.  Gara – Flotatie Baia Sprie
 7.   Gara – Scoala Tauti
 8.   Gara – Poligon Tauti
 9.   IMMUM – Scoala Tauti
10.   IMMUM – Poligon Tauti
11.   IMMUM – Baia Sprie
12.   Scoala Tauti – Baia Sprie
13.   REAL – Baia Sprie
14.   REAL – Poligon
15.   REAL – Scoala Tauti
        Baia Sprie-Flot .Baia Sprie
 
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
2.1
1.9+3.2
1.9+3.2
1.9+3.2
2.1
 
96
68
84
49
68
84
68
112
105
84
49
 
57
41
50
29
41
50
41
68
63
50
29
Linia 14
16.   IMMUM– Satu Nou de Sus
17.   o linie oras – Satu Nou de Sus
 
2.1
3.2
 
61
79
 
36
48
Linia 16
18.   Piata de Alimente – Grosi
19.   o linie oras - Grosi
 
3.2
1.9+3.2
 
79
96
 
48
57
Linia 17
20.Piata de Alimente–Satu N. de Jos
21. o linie oras – Satu Nou de Jos
22. Piata de Alimente - Ocolis
23. o linie oras – Ocolis
24. Satu Nou de Jos - Ocolis
 
3.2
1.9+3.2
3.2
1.9+3.2
3.2
 
79
96
91
105
79
 
48
57
55
63
48
Linia 21
25. Baia Sprie – Chiuzbaia
26. o linie oras - Chiuzbaia
 
3.2
1.9+3.2
 
91
130
 
55
78
27.Bilet pensionari Baia Sprie
1.6
 
 
 Linia 26
28. Piata de Alimente - Chechis
29. o linie oras – Chechis
30. Piata de Alimente - Coruia
31. o linie oras - Coruia
 
4.2
1.9+4.2
4.2
1.9+4.2
 
130
151
130
151
 
78
91
78
91
32. Toate liniile nominalizate 
 
161
97 

Postat: Miercuri, 28 Iulie 2010 ora 03:24

Deviere Linia 4

Incepand cu data de 07.07.2010, intre orele 7.00 – 22.30, autobuzele de pe linia 4 vor circula cu deviere fata de traseul actual, de la statia Catalina la sensul giratoriu de la supermarketul Kaufland 2 (b-dul Unirii) si retur spre Catalina, cu statie la intrare in parcarea de la Kaufland 2.

Postat: Miercuri, 7 Iulie 2010 ora 07:21

Traseele curselor URBIS catre REAL
 
Incepand cu data de 01.07.2010 SC URBIS SA efectueaza transport gratuit pentru clientii hypermarket-ului REAL, dupa urmatorul program si pe urmatoarele trasee:
 
Orele de plecare de la Real: 10,00; 11,00; 12,00; 13,00; 14,00; 15,00; 16,00; 17,00; 18,00; 19,00; 20,00.
 
REAL I
Real – Dorna – Semiluna – Meda – Unic – Albina – Bucla – Eon Gaz – Caragiale – Spital TBC – Universitate – Gold Plazza – Meda – Semiluna - Real
 
REAL II
Real – Dorna – Cafe River – Center  – Pietrosul – Piata Revolutiei–Piata Izvoare – Piata Libertatii – Stadion – Energoterm – Billa Cosbuc – Spital – Meda – Semiluna - Real
 
REAL III
Real – Dorna – Gara – Vlad Tepes – Salajanca – Petrom – Kaufland – Granicerilor – Satra–Marasesti – Liana – Hortensiei–Ursus – Dalia – Artima - Real
Postat: Joi, 1 Iulie 2010 ora 08:57

LINIA 34 - Modificare traseu

Incepand cu data de 01.07.2010 autobuzul de pe linia 34 nu va mai circula pana la REAL ci pe vechiul traseu:

Dorna – Autogara – Center – Granicerilor – Caminul – Semiluna – Margeanului

si va avea urmatorul program:

 

Zile lucratoare
Zile nelucratoare
Interval de succesiune ale curselor:

Nu circula

30 min. intre orele 5,00 – 8,00
60 min. intre orele 8,00 – 22,10

 

 

Vezi mai multe detalii...

Postat: Marti, 29 Iunie 2010 ora 08:17


Pagini: 1 ... 38 39 40

SC URBIS SA Info
 
SC URBIS SA Achizitii publice
 
SC URBIS SA Download
 
SC URBIS SA Ultimele anunturi
 ...
Miercuri, 17 Octombrie 2018 ora 08:10
Deviere linia 4 ...
Miercuri, 10 Octombrie 2018 ora 08:12
 ...
Miercuri, 3 Octombrie 2018 ora 01:33
Concurs pentru 1 post de mecanic ...
Vineri, 21 Septembrie 2018 ora 10:03
Modificare tarife la legitimatiile de abonat URBIS ...
Miercuri, 12 Septembrie 2018 ora 04:43
Anunt inchiriere spatii birouri URBIS ...
Marti, 11 Septembrie 2018 ora 09:49
In atentia calatorilor SC URBIS SA ...
Luni, 3 Septembrie 2018 ora 05:49
 
© 2009 - SC URBIS SA Transport Local Baia Mare